V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Řeka Morava, říční km 312,1, Povodí Moravy

Opravit údaje o jezu

Název jezu:

jez Olšany I. (Papírenský jez)

Poloha jezu:

49°57'48.948"N, 16°52'1.119"E

Nejbližší město:

Olšany skok nahoře i dole

Popis jezu:

Skluzový jez široký okolo 17m a dlouhý okolo 5m. Vysoký dle kilometráže 1,1m. Jde o jez začínající oválným schodem, mírně skluznou deskou, zakončenou rovným schodem s vanovým vývařištěm dlouhým až 11m, vše ve vysoké betonové regulaci.

Přenášení jezu:

Přenášení nejlépe vlevo. Nutno dostatečně brzo zastavit hned za vyplutím z předchozích zátočin, jelikož při vyšších průtocích jez táhne a místo na zastavení je jen v krátkém úseku nad jezem na levé straně. Při větším seskupení lodí hrozí riziko že se vám nepodaří zastavit a přirazit ke břehu.

Největší rizika jezu:

Při vyšších průtocích se pod jezem tvoří velký válec, navíc mnohdy plný klád a plouvoucího odpadu. Za nižších průtoku naopak jde přes hranu jezu málo vody a hrozí uváznutí. Největší riziko je ovšem velký vývarový válec pod jezem tvořící se za zvýšených průtoků na Moravě a nutnosti umět rychle zastavit nad jezem v krátkém úseku kde je to možné. Další riziko je špatná možnost záchrany pro výšku betonových regulací kolem jezu.

Přístup k jezu od silnice:

Přístup k jezu od silnice neexistuje, krom místní polní cesty, jelikož jez je obklopen pobřežní nivou a loukami. Jediná možnost příjezdu k místu je po polní cestě od železniční stanice Bartoňov, ovšem cesta může být vzlášť z jara a při deštích značně podmáčená.

Doporučení pro zvýšení bezpečnosti:

V případě zvýšeného stavu na řece Moravě, vždy přenášet, a to i při jakékoli nejistotě, protože vývařiště pod jezem má tendence i za optimálního průtoku přidržet loď na vývařišti válce. Doporučení: dát dostatečně dopředu nejlépe už do zátočiny před jezem varovnou ceduli s informací o nebezpečném jezu a nutnosti přenesení a kde je možno zastavit.

Úroveň zabezpečení jezu:

Varovné ceduleMožnost laické záchranyMožnost sebezáchranyPříprava pro HZSZáchranná lanovka

Zabezpečení financovala firma:

Mapa:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení nebezpečnosti jezu
bezpečný [] velmi nebezpečný
47 z Vás hodnotí tento jez průměrnou známkou 8,98
 
Zadat novou reakci Sdílet na Facebooku