V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Řeka Ostravice, říční km 11,9, Povodí Odry

Opravit údaje o jezu

Název jezu:

Vratimovský jez (alt. jez v Hrabové)

Poloha jezu:

49°46'17.534"N, 18°17'46.598"E

Nejbližší město:

Vratimov, Ostrava Hrabová parabolický

Popis jezu:

Dvojitý parabolický jez bez propusti. První stupeň šířky 70m je 30 m pod mostem, další stupeň šířky 50 m o 50 m níže. Nebezpečný i za poměrně nízkého stavu. U pravého břehu na prvním stupni objekt MVE a vyústění náhonu.

Přenášení jezu:

První stupeň 30 m pod mostem, další o 50 m níže. Přistání nad mostem a delší přenášení možné po obou stranách (cca 120 m). Za nízkého stavu je možné poté loď u levého břehu pod mostem z jezu spustit a ušetřit si přenášení přes silnici, za vyššího stavu je toto řešení vyloučeno kvůli silnému vývaru a nebezpečí uklouznutí na navigaci.

DOPORUČENÍ: Plavbu po Ostravici ukončujeme obvykle před tímto jezem, viditelné místo - silniční most Vratimov-Hrabová, zastavíme 100 - 200 metrů před tímto mostem vl. nebo vp. na louce. Další úsek přes Ostravu pro stavební materiály v řece a dva nesjízdné stupně 5m a 7m ! a špinavou vodu k tomu, nemá moc smyslu sjíždět...

Největší rizika jezu:

Objekt MVE u pravého břehu brání přístupu až k samotnému jezu a komplikuje tak možnost záchrany. Navíc by od MVE bylo zachraňovaného možné sice dovléci ke břehu, ale prakticky vyloučeno vytáhnout jej několik metrů kolmo vzůru. Házečku je rovněž problém házet zpod vyústění náhonu, kde nejkratší vzdálenost k jezu těsně kolem pravého břebu je skoro 30 m.
Z levého břehu snazší přístup až k vodě, ale kvůli nemožnosti jištění hrozí stržení zachraňujícího. Do budoucna by bylo možné zapustit do navigace jisticí kruhy. Na jezu hned krátce po rekonstrukci došlo v r.2010 k utonutí, což jednoznačně potvrdilo jeho nebezpečnost a problematičnost záchrany za stávajících podmínek.
Bylo prováděno cvičení HZS u dolního - hlavního jezu, které ukázalo, že záchrana při vyšších vodních stavech (20-50 cm vody přes korunu bubnu) je prakticky nemožná i se speciálním vybavením!!!

Přístup k jezu od silnice:

Silnice z Ostravy-Hrabové do Vratimova vede po mostu 30 m nad jezem, na obou březích je možnost zaparkování. Na pravém břehu je 100 m vzdálená benzínová pumpa.

Doporučení pro zvýšení bezpečnosti:

U objektu MVE bylo možno umístit informační tabuli s kontakty na hasiče a případně nějaké záchranné prostředky (kruh, hák, lano), do navigace na obou březích zapustit kruhy pro jištění zachraňujícího. Ty by měly umožnit (kvůli velké šířce jezu a nemožnosti zachraňovanému hodit ze břehu dostatečně dlouhé lano) bezpečné přiblížení upoutaného člunu do středu proudnice. Určité (ale problematické) možnosti technického řešení záchrany zde nabízí i most nad jezem (např vlečení upoutaného člunu záchranářů, jištěného zpod jezu, proti vývařišti směrem k zachraňovanému).

VAROVÁNÍ: Ostravice je naše největší povodňová řeka a za zvýšených vodních stavů je její splutí spojeno s mimořádnými riziky. Vodní stav do 200 cm na vodočtu LG Frýdek-Místek. Při 300 cm tamtéž jde o 1 st. SPA, nelze splutí vůbec doporučit...

V případě nouze:
SOS volání 112
Pohotovostní telefon SDH Vratimov 603 759 150.
Hasičská zbrojnice Vratimov 596 732 125.

Úroveň zabezpečení jezu:

Varovné ceduleMožnost laické záchranyMožnost sebezáchranyPříprava pro HZSZáchranná lanovka

Zabezpečení financovala firma:

Mapa:

Další informace o řece:

popis řeky, aktuální sjízdnost a kilometráž


Vaše hodnocení nebezpečnosti jezu
bezpečný [] velmi nebezpečný
38 z Vás hodnotí tento jez průměrnou známkou 9,03
Reakce návštěvníků
Utonutí, Petr, 18.06.2012
 
Zadat novou reakciZobrazit vše dle časuZobrazit vše dle hierarchie Sdílet na Facebooku