V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Jak poznám nebezpečný jez

Následující informace pocházejí z knihy Záchrana z válce
 • označení jezu v kilometráži jako nesjízdný;
 • výstražné cedule před jezem nebo značky zákaz plavby;
 • na březích pomníčky a křížky;
 • voda se vrací zpět pod jez a plynule neodtéká;
 • tvoří se karfioly většinou na úrovni vývarové linie, což znamená, že voda v těchto místech je výše a stéká v podstatě z kopce zpět k jezu (karfiol nebo taky bublák je vyvřelá voda vznikající tam, kde se prudce tekoucí voda odráží od dna, nemůže však překonat váhu horních vrstev, neustálým přitékáním nové vody se síla spodní vody zvětšuje a určitém okamžiku překoná tíhu a vyvře na hladinu. Vytvoří tam jakoby hřib nebo kopec, který po chvíli zmizí, a celý proces se opakuje, kdy opět vyvře.); Vyvřelá voda na konci vývarové linie

  Vyvřelá voda na konci vývarové linie
 • u vodáků, kteří chtějí jez sjíždět, je nebezpečný, když hranice vývarové linie je dále než polovina lodě, u šikmých a strmých jezů i blíže;
 • voda tiše přepadává (obvykle u parabolických desek), není slyšet žádný hluk peřejí a pod jezem jakoby byla voda klidná; Jakoby klidna voda pod jezem
 • značně propěněná voda (bílá voda) ve vývařišti;
 • netvoří se žádné vlny (na obrázku je jedno místo, kde voda odtéká a tvoří se vlny, ale na značné části jezu se vytváří nebezpečný válec bez vln); Odtok
 • kolmé nebo strmé navigační zdi znemožňující postavení záchrany na břehu nebo vytažení plaváčka;
 • signálem nebezpečnosti může být hození silnějšího klacku do jezu. Když se začne vracet a voda ho nechce pustit od jezu, pak je nutné být obezřetný;
 • neustále rotující klacky nebo PET láhve.
Pak jsou zde další okolnosti, které sice nejsou vidět, ale zkušený vodák s nimi musí počítat a předvídat je. Jedná se o např.:
 • zbytky železa, narušená koruna jezu, podemletý jez;
 • kameny, betonové jehlany, stromy a traverzy nebo jiný nebezpečný materiál v jezu

Výška jezu

U nepříliš vysokých jezů s válci dochází mezi lidmi k častému podcenění jejich nebezpečnosti. „Vždyť půl metru vysoký jízek nic není. To přece bez potíží sjedu,“ myslí si mnoho nezkušených a začínajících vodáků. A to je velký omyl, protože výška jezu není tím nejdůležitějším kritériem nebezpečnosti! I stupínky s malou výškou mohou být životu nebezpečné. Mnohem důležitější je profi l spádové desky a tvar podjezí. Prevrzeni na jezu

Koruna jezu

Pro určení nebezpečnosti válce je kromě tvaru spádové desky a vany důležitý i tvar koruny s jejím umístěním v závislosti na směru proudění. Přepadávající voda může na různých tvarech koruny jezu vzhledem k proudu (kolmá, šikmá, vypouklá, vydutá, lomená ...) vytvářet zcela odlišné válce. Např. vydutá spádová deska v podstatě uzavře celé podjezí z boků, protože proudění na bocích jezu uzavře proudění ve středu.
Vydutá spádová deska