V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Ohrožené skupiny osob

Následující informace pocházejí z knihy Záchrana z válce

Vodáci

Během sjíždění řek vodáky dochází na jezech k mnoha nehodám. Příčinou je obvykle neznalost nebezpečnosti zpětného proudu nebo jen podcenění situace. Určitou roli zde sehrává i alkohol. Vodní válec se za různého průtoku chová různě a to mnoho lidí nedokáže poznat. Jednou již třeba jez jeli, a tak je to pro ně sjízdné pokaždé. Jenže zvýšený průtok může z relativně bezpečného jezu udělat smrtící obludu. Dalším podceněním je výška jezu, kdy i třeba 0,5m vysoké jezy mohou být nebezpečné, protože se za nimi tvoří třeba 5m dlouhý vývar. A ten je rozhodující. O vodákých nehodách se lze dočíst na raft.cz.
Počet úmrtí bývá v průměru okolo 5 lidí ročně, z toho několik desítek bývá včas zachráněno.

Příčiny pádu do válce

  • Přecenění svých zkušeností a možností. Nezřídka to bývá přehnané sebevědomí (bývá zapřičiněno přílišnou konzumací alkoholu nebo nezkušeností), které přiměje vodáka k tomu, že vjede do zcela nesjízdného jezu.
  • Za zvrhnutí může velmi často špatný nájezd (bokem nebo šikmo na válec).
  • Nechtěné najetí do jezu. Pozor! Se skupinkou „nováčků“ zastavuj vždy v dostatečné vzdálenosti nad jezem!!! Samovolné najetí také hrozí při zvýšených vodních stavech, kdy se jindy klidná vzdutá hladina nad jezem mění v normálně tekoucí řeku s proudem.
  • Malá výška vody na koruně jezu, čímž dojde k zabrzdění přídě, a záď je proudem stržena do boku. Loď se pak převrhne přímo do válce.
  • Při sjíždění má loď malou rychlost a nestačí překonat vývarovou linii.
  • Při sjíždění se příď zanoří a začne se z různých důvodů vynořovat do strany.
  • Loď narazí pod hladinou na kameny, vanu jezu nebo jiné předměty.
  • Náraz lodě o hladinu hlavně u kolmé spádové desky vymrští vodáky ze svých míst a zapříčiní tím ztrátu stability lodě, ne-li její úplné převržení. Vypadnutí z raftu
  • Poměrně často se ocitá vodák ve válci i při činnostech, kdy byl mimo loď. Jako např. když: nejsem dostatečně zajištěn a chodím po tělese jezu nebo po šikmé kluzké navigaci, fotografuji, pomáhám lovit vodáka nebo materiál. Uklouznutí je zde dílem okamžiku. Též překotná pomoc jinému tonoucímu vodákovi nebo snaha o vytažení věcí (ve válci mi rotuje sud se všemi věcmi, doklady a klíči od auta) může způsobit nechtěný pád.
Spatny najezdSpatny najezd

Každý jez si předem prohlédneme

Základem bezpečné jízdy je prevence. Každý jez si před splutím vždy prohlédneme a až následně učiníme rozhodnutí, zda splutí bude bezpečné, nebo zda raději přeneseme. Tímto postupem zajistíme svoji bezpečnost. Vyhneme se tedy nepříjemnému překvapení, které nám může způsobit nejen potíže, ale i tak fatální následek, jako je utonutí. Nejsme-li si jisti, přeneseme!

Zachránci

Docela často se stává, že do válce spadnou i zachránci, kteří se pokouší někomu z jezu pomoci. Obvykle je to při podávání větve či krátkého lana (improvizované záchranné pomůcky) a naklání se co nejvíce, aby konec pomůcky dosáhl až k plaváčkovi. Dalším možností je nesprávné použití záchranných prostředků, kdy jdou na laně zachraňovat již nereagující osobu. A poslední varianta je neznalost záchrany a chování válce a přesto jdou zachraňovat. Stávají se i případy, kdy do jezu se jde vykoupat pes na procházce s "páníčkem". Pes ve válci uvízne a nemůže z něho vyplavat, a tak tam skočí páníček, aby pejskovi pomohl. Obvykle pes se nějak z válce dostane, ale páníček v něm utone. Např. lidovky.cz, blesk.cz.

Plavci, koupání pod jezy

K utonutí dochází i u lidí, kteří se jdou pod jez v léte vykoupat. Jeden den se koupou a jez je naprosto bezpečný, ale v noci zaprší, zvýši se průtok a druhý den se poklidný jez mění ve smrtelnou past.
Počet úmrtí bývá v průměru okolo 4 lidí ročně a určitě to není zanedbatelná skupina.

Náhodné pády, sebevraždy

Chození po navigaci nebo po tělese jezu může mít za následek náhodný pád. Druhou možností pádu jsou sebevraždy. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti.
Počet úmrtí bývá v průměru okolo 2-3 lidí.