V databázi je uvedeno 157 jezů


Databáze jezů, které mohou být smrtelnou pastí pro lidi i zvířata.

Výběr jezu

Značení na řekách

Zákon o vnitrozemské plavbě

Značení na řekách podléhá zákonu 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. V tomto zákoně je kromě pokynů pro plavbu také několik značek, se kterými se lze setkat na turisticky sjížděných řekách. Více o zákonu a předpisech i pro vodáky si můžete přečíst na avts.cz.
Zákaz plavby A.1 Zákaz plavby všech
sportovních a rekreačních plavidel
Jez Povolené stání Povolené kotvení
Znacka Zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel Jez Povolené stání Povolené kotvení

Turistické značení ČSN 01 8025

Další skupinou jsou značky z turistického značení ČSN 01 8025.
Nesplavný jez Nesplavné Nebezpečí
Nesplavný jez Nesplavné Nebezpečí
Start z levého břehu Start z pravého břehu Přistání na pravém břehu Přistání na levém břehu
Start z levého břehu Start z pravého břehu Přistání na pravém břehu Přistání na levém břehu
Bohužel se ukazuje, že tyto značky nejsou zcela ideální. Vodáci je většinou neznají a u zvláště nebezpečných jezů nepůsobí dostatečně preventivně. Pro označení jezu proto navrhujeme dodatkovou tabuli upozorňující na blížící se jez.
Vystrazna cedule pred jezem
V poslední době realizujeme informační cedule i na jezech, které zároveň slouží pro uchycení záchranné pomůcky. Na ceduli je vysvětleno nebezpečí válce a zároveň i možnosti záchrany osob. Je tam též informace o názvu místa a říční kilometr, aby mohlo dojít předání přesné polohy jednotkám HZS. Vystrazna cedule na jezu